Jaaroverzicht 2019 - 2020

4 feb
Presentatie profielwerkstuk 4mavo

10 feb
Knip rooster

11 feb
Uithof klas 1 t/m 4

11 feb
Uitreiking cijfers SE2

11 feb
Aanvraag herkansing 4mavo

17 feb
Ouderraad 3

19.30 uur

18 feb
Herkansing SE2

13.35 uur

20 feb
Inleveren voorlopige profielkeuze 3b, 2a en 3mavo

21 feb
Lesvrije dag

24 feb
Voorjaarsvakantie