Faalangst

In het eerste leerjaar vullen alle leerlingen een tweetal vragenlijsten (SAQI en SSAT) op de computer in.
Met deze vragenlijsten wordt inzicht verkregen in de motivatie, de tevredenheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen. De uitkomsten van de vragenlijsten helpen de mentoren de leerlingen goed te begeleiden. De opvallende uitkomsten worden met de eigen mentor of de Remedial teacher besproken. In dit gesprek kan duidelijk worden of een faalangstreductietraining deze leerlingen wel of niet kan  helpen.
De betreffende ouders en leerlingen krijgen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over faalangst en wat een faalangsttraining kan betekenen.


Wanneer er sprake is van faalangst, is er de mogelijkheid om te leren omgaan met sterke gevoelens van stress bij het uitvoeren van lastige taken.
Ook als leerlingen al langer op school zitten (klas 2 en hoger), kan faalangst zich voordoen. 
De school/ leerling/ouders kunnen dit ter sprake brengen  om samen in beeld brengen wat de leerling nodig heeft. Deze leerlingen kunnen eventueel aansluiten bij een startende faalangstreductietraining groep. Meestal start deze training  in het voorjaar.