Huiswerk en huiswerkbegeleiding

Er zijn afspraken gemaakt waardoor de nieuwe brugklassers in de periode voor de herfstvakantie niet gelijk worden geconfronteerd met te veel huiswerk. In de maanden september en oktober krijgen de leerlingen geleidelijk meer huiswerk zodat er gelegenheid is te wennen aan de normale hoeveelheid.

Huiswerkbegeleiding

De overgang van de basisschool is groot, zeker wat betreft het maken van huiswerk. We willen de brugklassers hierbij goed begeleiden. Dit gebeurt in de les door vakdocenten, maar er wordt ook aandacht aan besteed in het vormingsuur, het mentoraatsuur en het studiebegeleidingsuur. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen rustig werken en helpen de begeleiders de leerlingen indien nodig op weg. 

Huiswerk op internet

Het huiswerk wordt door de docenten genoteerd via de computer. Hierdoor is het voor ouders en leerlingen mogelijk om het huiswerk op elk gewenst moment in te zien via het ouderportaal of het leerlingportaal.