Mentoraat

Op Godfried Richter heeft elke klas een mentor. Deze mentor heeft een spilfunctie waar het de onderwijskundige en sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen betreft. Voor zowel de leerling als de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor houdt oog op de vorderingen van leerlingen, op gedragsaspecten en verzuimgegevens. In zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn wekelijkse mentormomenten ingeroosterd. Mentoren hebben op die tijden gelegenheid om de hele klas, een groepje leerlingen of individuele leerlingen te spreken over allerlei mentoraatsonderwerpen.