Oriëntatie op studie en beroep

Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de oriëntatie op studie en beroep (loopbaanoriëntatie). De teamleider, de decaan en de mentor zorgen er o.a. voor dat de leerlingen:

- in de loop van het tweede leerjaar een studieadvies krijgen, gebaseerd op de uitkomst van een beroepeninteressetest, de studieresultaten en wat de leerling laat zien aan inzicht, concentratie en werkhouding;

- voor de derde klas mavo een sector kiezen;

- in de derde klas havo en atheneum hun profiel kiezen voor de 2e fase;

Daarnaast begeleidt de decaan de leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding.