Schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker

Regelmatig is de schoolverpleegkundige van de GGD in de school aanwezig. Als er problemen zijn op het gebied van gezondheid of welzijn, dan kunnen leerlingen bij haar terecht. De schoolverpleegkundige heeft daarover nauw overleg met de schoolarts.
Op dinsdagochtend is de schoolmaatschappelijk werker in de school aanwezig om leerlingen met sociaal emotionele problemen te helpen.