Speciale leerlingbegeleiding

De school kent een aantal speciale leerlingbegeleiders. Dit zijn docenten die leerlingen begeleiden bij bijzondere problemen op sociaal-emotioneel gebied. De docenten hanteren daarbij een gedragscode waarin o.a. het vertrouwelijke karakter van de gesprekken is geregeld.