Steunlessen en studiebegeleidingsuur

In de brugklas worden voor een aantal vakken steunlessen gegeven (Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde/rekenen). Deze worden gedurende een beperkte periode aan individuele leerlingen aangeboden en hebben tot doel eventuele hiaten weg te werken of indien nodig leerlingen wat meer zelfvertrouwen te geven.

In het studiebegeleidingsuur wordt aandacht besteed aan het leren studeren.