Vormingsuur

In de brugklas hebben de leerlingen wekelijks een vormingsuur. Het vormingsuur wordt gegeven door de mentor, die aandacht besteedt aan het leren studeren (studievaardigheden) en allerlei vormingsaspecten (waaronder een preventieve actie om pestgedrag in de klas zoveel mogelijk te voorkomen).