Zorgadviesteam (ZAT)

De school kent een zorgadviesteam dat is samengesteld uit een teamleider, een docent van de speciale leerlingbegeleiding, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de wijkagent. Met instemming van de ouders is het mogelijk om in dit team grotere problemen van leerlingen te bespreken en de in het team samengebrachte kennis te benutten om naar oplossingen te zoeken. Via het ZAT is er contact met het wijkteam (Centrum Jeugd en Gezin) van Rozenburg.