Zorgboek

 

Een steuntje in de rug is altijd fijn

Op onze school heeft elke leerling een mentor met wie je over van alles kunt praten. Bijvoorbeeld als het leren niet zo lekker gaat, of als er een ruzietje in de klas is. Ook met persoonlijke vragen kun je bij je mentor terecht.

Toch zijn er op school ook nog andere personen die je met verschillende dingen kunnen helpen. Als je problemen hebt met het plannen van je huiswerk of je weet niet hoe je iets aan moet pakken kun je naar de begeleider passend onderwijs (BPO).Wekelijks is er in het rooster een studiebegeleidingsuur opgenomen. Dyslexiebegeleiding wordt verozgt door een remedial teacher. En een keer per week is er een zij aanwezig voor onderzoek en speciale vragen over leren.

Dagelijks zijn twee vakdocenten op het eerste lesuur aanwezig voor leerlingen die specifieke vragen hebben over het vakgebied waarin zij les geven. Wij noemen dit de begeleidingsband (BB)

Maar hoe moet het nu als je je zorgen maakt over iets wat thuis niet goed gaat of je weet niet hoe je een ruzie op moet lossen met een medeleerling? Je zit niet goed in je vel? Dan kun je ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster, die een keer per week bij ons aanwezig is. Natuurlijk kent onze school ook vertrouwenspersonen, waar je de gehele week terecht kunt.

Voor klachten van lichamelijk aard kan er beroep gedaan worden bij de schoolverpleegkundige

Wij hopen dat je onze hulp inroept als het nodig is en zo je hoofd weer een beetje leger kunt maken. Want dat is heel belangrijk als je goed wilt leren.

Alle begeleidingsmogelijkheden hebben we samengevat in ons 'zorgboek'.

Klik hier voor het pestprotocol en hier voor het protocol cyberpesten.