Zorgboek

Een steuntje in de rug is altijd fijn

Op onze school heeft elke leerling een mentor met wie je over van alles kunt praten. Bijvoorbeeld als het leren niet zo lekker gaat, of als er een ruzietje in de klas is. Ook met persoonlijke vragen kun je bij je mentor terecht.

Toch zijn er op school ook nog andere personen die je met verschillende dingen kunnen helpen. Als je problemen hebt met het plannen van je huiswerk of je weet niet hoe je iets aan moet pakken kun je naarhuiswerkbegeleiding. Of je vraagt het aan de leerlingbegeleider en die vertelt waar je het beste terecht kunt. Dyslexiebegeleiding wordt gegeven door een dyslexiecoach. En een keer per week is er een remedial teacher aanwezig voor onderzoek en speciale vragen over leren.

Maar hoe moet het nu als je je zorgen maakt over iets wat thuis niet goed gaat of je weet niet hoe je een ruzie op moet lossen met een medeleerling? Je zit niet goed in je vel? Dan kun je ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster, die een keer per week bij ons aanwezig is. Natuurlijk kent onze school ook vertrouwenspersonen, waar je de gehele week terecht kunt.

Wij hopen dat je onze hulp inroept als het nodig is en zo je hoofd weer een beetje leger kunt maken. Want dat is heel belangrijk als je goed wilt leren.

Alle begeleidingsmogelijkheden hebben we samengevat in ons 'zorgboek'.

Klik hier voor het pestprotocol en hier voor het protocol cyberpesten.