Beeldende vorming

Beeldende vorming in de onderbouw bestaat uit 3 vakken: tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. We werken aan opdrachten uit een praktijkboek, aangevuld met een stuk kunstbeschouwing uit een theorieboek.

Havo en vwo leerlingen kunnen in de bovenbouw CKV23 beeldende vormgeving (tekenen en handvaardigheid) of muziek kiezen.

Methode: Zienderogen Kunst