Biologie

Het woord biologie is gevormd uit de Griekse woorden bios (=leven) en logos (=leer of wetenschap). Biologie is dus de leer van het leven.

In de biologie bestuderen we de levende wezens. Een ander woord voor een levend wezen is een organisme. Tot de organismen behoren onder andere mensen, dieren en planten. Levende wezens vertonen levensverschijnselen. Alle organismen ademen bijvoorbeeld. Als een organisme geen levensverschijnselen meer vertoont, noemen we het dood.

Er zijn in de natuur ook voorwerpen die nooit hebben geleefd. Die noemen we levenloos. Een steen is bijvoorbeeld levenloos. Ook de lucht en het water in sloten en plassen zijn levenloos. De levenloze natuur heeft vaak een grote invloed op de natuur.

 

Nog meer leuke links voor het vak biologie:

www.rangerclub.nl

www.digischool.nl/bioplek/bioplek.html

www.malmberg.nl

www.biologievoorjou.nl

Bovenstaande links verwijzen naar sites uitgekozen door de vakgroep biologie.

Deze sites vallen buiten de verantwoordelijkheid van PENTA college CSG en maken geen deel uit van de website.