Engels

Bij het vak Engels maak je al luisterend, pratend en schrijvend kennis met de Engelse taal. Ongemerkt leer je ook wat over de Engelse cultuur.

Geleidelijk leer je zo veel Engels dat je jezelf in bepaalde situaties goed kunt redden. Dus: geen rood hoofd meer als iemand jou in het Engels de weg naar het station vraagt!

De methode die we in de onderbouw gebruiken heet ‘New Interface’.

In de bovenbouw doe je een gedeelte van de stof tijdens de uren Engels op school en een gedeelte doe je zelfstandig thuis. Voor het vak ben je dan zo’n 5 tot 6 uur per week bezig inclusief de lesuren. We werken met de methode ‘Wasp/Reporter’ en ‘Grammar Practice Advanced Level’.

Door middel van allerlei oefeningen krijg je vaardigheid in de onderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven. Ook wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat.

In het zogenaamde handelingsdeel oefen je zelf thuis of in de lesuren de vaardigheden, spreken, luisteren, lezen en luisteren. Het schooljaar is verdeeld in vier perioden van acht lesweken, gevolgd door een toetsweek. De bovengenoemde vaardigheden worden tijdens deze toetsweek getoetst.

    * www.bbc.co.uk
    *
      www.waspreporter.nl (voor de bovenbouw)                     

 Shakespeare

Bovenstaande links verwijzen naar sites uitgekozen door de vakgroep Engels.

Deze sites vallen buiten de verantwoordelijkheid van PENTA college CSG en maken geen deel uit van de website.