Geschiedenis

Geschiedenis en Staatsinrichting

‘The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.’

Het vak Geschiedenis is een vak in beweging. Een vak waarin we de wereld en haar geschiedenis ontdekken én bevragen en een vak waarin verbindingen tussen heden en verleden gelegd worden. Ondanks de vele bekende feiten, is er nog meer dan genoeg te ontdekken. De moderne media brengen hierin een enorme verrijking; dikke verzamelwerken en lange jaartallenrijtjes zijn niet langer nodig en meer dan ooit kan gezocht worden naar de verdieping. Moderne vaardigheden als historisch redeneren maar ook diverse onderzoeksmethoden vormen steeds meer de kern van het vak Geschiedenis. Wanneer is informatie bruikbaar? Hoe komen we tot gegronde conclusies? Een kritische blik op het heden en verleden is onmisbaar in de huidige ‘moderne’ maatschappij; het vak Geschiedenis helpt hierbij.

Veel hedendaagse kwesties hebben in grondslag in ons (soms recente) verleden. Daarom is het ook zaak het collectief geheugen op peil te brengen en houden. Het geschiedenisonderwijs op het Godfried Richter staat daarom garant voor uitdaging om de kritische houding en onderzoekende blik te blijven ontwikkelen.

De docent maakt gebruik van de methode Feniks. Een methode waarin veel kenmerken van onze samenleving worden gekoppeld aan het verleden. De verbanden geven aan dat de samenleving waarin wij leven niet vanzelfsprekend is en zet aan tot onderzoek naar andere manieren van samenleven; dit kunnen samenlevingen op een andere plaats zijn, maar ook in een andere tijd. Een bijgeleverd werkboek geeft meer dan voldoende oefening en verrijking om vanuit diverse perspectieven naar onze geschiedenis te kijken.

In het lokaal bevind zich een reiskoffer uit het begin van de 20e eeuw; een koffer vol verhalen, want behalve veel oefening, is er ook ruimte voor de vaak fascinerende verhalen die bij het vak Geschiedenis horen. In dat kader wordt er ook regelmatig tijd vrijgemaakt voor projecten,(lokale en verdere) excursies, beeldmateriaal, presentaties, discussies en is er ruimte om op creatieve manieren met de invulling van het vak om te gaan.

We beginnen in klas 1 al meteen met spannende archeologische vondsten; hoe leefden de eerste ‘moderne’ mensen? Veel aandacht is er voor het ontstaan van de democratie en de manieren en problemen waarmee de mensen probeerden een stabiele samenleving op te bouwen. Een Griekse munt van bijna 4000 jaar oud? Wat zegt deze munt ons over de Grieken en wat zegt deze munt eigenlijk over ons? Daarna duiken we de papieren in; De Tijd van Ridders en Kastelen; De Tijd van Steden en Staten; waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in ons landschap. Hoewel deze periode spreekt tot de verbeelding heeft nog steeds verbazingwekkend duidelijke sporen in Europa en aangrenzende gebieden achtergelaten. De stoommachine, die onze manier van leven totaal veranderde en twee wereldoorlogen waarvan we ons af zullen vragen hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen.

Laat je inspireren én leer inspireren!