Natuur- en scheikunde

Vanaf klas 2 krijg je het vak Natuur- en Scheikunde.

Net als Nederlands, biologie en economie is dit een vak dat je dag in, dag uit tegenkomt in het dagelijks leven! We proberen in de les met proefjes uit te vinden hoe alles werkt en in elkaar zit.

De onderwerpen die in de onderbouw aan de orde komen:

  • stoffen en hun eigenschappen
  • water en lucht
  • warmte
  • elektriciteit
  • licht
  • bewegen
  • geluid

Na klas 2-vmbo kun je kiezen voor nsk1 en/of nsk2:
Bij nsk1 leer je meer over: krachten, licht, bewegen, elektriciteit, energie en geluid.
Bij nsk2 gaat het vooral om stoffen en hun eigenschappen. Daar bespreken we: deeltjes, schoonmaken, energie en stoffen, chemische reacties, koolstofchemie en zouten.

In 3havo/atheneum heb je de vakken natuurkunde en scheikunde als aparte vakken. In de derde klas besluit je of je met die vakken verder gaat of niet.