Nederlands

Nederlands gebruik je elke dag.

Bij het vak Nederlands leer je hoe je de taal op een correcte manier kunt gebruiken.

Bij Nederlands wordt veel aandacht besteed aan taalvaardigheidsonderwijs. Dit houdt in: spellen, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid.

Daarnaast is er veel aandacht voor leesbevordering. Boeken lezen is leuk en belangrijk en door middel van opdrachten laat je zien wat je van het boek vond of begrepen hebt.

Ook brengt een bekende jeugdboekenschrijver jaarlijks een bezoek aan de school voor leerlingen van klas 2.

Het vak Nederlands is opgesplitst in twee onderdelen; literatuuronderwijs en taalvaardigheidsonderwijs. Taalvaardigheid is een verzamelnaam voor de vaardigheden lezen, schrijven en spreken. Om deze vaardigheden te beheersen heb je een aantal hulpvaardigheden nodig; je moet kunnen argumenteren, formuleren, spellen en je moet informatie kunnen verzamelen (documenteren).

We gebruiken van de methode 'Nieuw Nederlands'. Klik hier om een kijkje te nemen. Verder maken we ook gebruik van computers en tablets in de les.