Decanaat mavo

De activiteiten op het gebied van het decanaat zijn volop bezig. Het blijft belangrijk vooruit te kijken naar de toekomst, dit noemen ze loopbaanoriëntatie. Dus: wat wil ik later, wat kan ik eigenlijk, wat heeft mijn interesse of welke sector wil ik kiezen en met welke vakken. Genoeg zaken om goed te bespreken met ouder(s), mentor, docent en decaan. Het uiteindelijke doel is het starten van een vervolgopleiding na 4-mavo waar je zin in hebt en gemotiveerd voor bent.

Klas 1
Hier maken de leerlingen kennis met leefstijl, waar bovenstaande vragen aan het licht komen. Ook zullen de leerlingen later in het schooljaar werken met een werkboek. Op een leuke en boeiende wijze worden de vraagstukken van de loopbaanoriëntatie besproken.

Klas 2
Een belangrijk jaar voor de leerlingen. Eind maart immers moeten de leerlingen hun voorlopige profielkeuze en vakken doorgeven, waarmee ze in klas 3-mavo van start willen gaan. Om de leerlingen te ondersteunen bij deze lastige keuze gaan zij werken met het werkboek 'keuzedossier - oriëntatie op studie en beroep'. Aan het eind van de lessenreeks zullen de leerlingen een beroepentest doen. Ook zullen de leerlingen een bezoek brengen aan ROC Zadkine om zich te oriënteren voor de sectorkeuze. Dit noemen we de PSO (=Praktische Sector Oriëntatie). De profielen zijn: techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw. Verder staat nog een bezoek aan EIC Mainport op de agenda om kennis te maken met de chemische industrie en een bezoek aan Kemira ons partnerbedrijf. Tenslotte zal een groep 'Studiebeurs-West', een grote beroepenmarkt in Ahoy, bezoeken.

Klas 3
De leerlingen in klas 3 staan half maart voor de keuze het definitieve pakket te kiezen waarmee ze het examen in willen gaan. Het is belangrijk goed te weten welke vakken gevraagd of geadviseerd worden voor het vervolgonderwijs (in veel gevallen MBO, maar ook havo-doorstromers). Belangrijk voor de loopbaanoriëntatie is de scholings- en beroepenmarkt. Op deze avond komen alle vertegenwoordigers uit de regio Rotterdam e.o. om voorlichting over het MBO te geven. Deze avond mogen de leerlingen eigenlijk niet missen. Verder zullen er enkele excursies plaatsvinden. In de mentorlessen werken we met 'Keuzedossier - loopbaanoriëntatie'.

Klas 4
De leerlingen uit dit jaar zijn volop bezig met hun eindexamen. Belangrijk is ook bezig te zijn met oriëntatie t.b.v. de vervolgopleiding. Veel leerlingen kennen reeds hun vervolgopleiding, dit geeft vaak een rustig gevoel. Elk jaar zijn er ook twijfelaars, die nog steeds niet weten welke richting ze op willen. Voor deze leerlingen geldt: blijf kijken, zoek op internet, stap naar de decaan, doe nog eens een beroepentest en ga in elk geval naar de scholings- en beroepenmarkt.Alle MBO-scholen uit de regio vind je hier. In samenspraak met de MBO-scholen geven we de gelegenheid tot proefstuderen tijdens meeloopdagen om op de MBO-school de sfeer te proeven en te voelen of de school bij je past.

Kortom, we zullen er best uitkomen.