Jaaroverzicht 2018 - 2019

22 apr
Meivakantie

6 mei
Toetsvrijedag

6 mei
Examentraining 4mavo

9 mei
CSE 1 biologie 13:30 - 15:30

10 mei
CSE 1 Nederlands 13:30 - 15:30

13 mei
CSE 1 Duits 09:00 - 11:00

13 mei
CSE 1 eonomie 13:30 - 15:30

14 mei
CSE 1 geschiedenis 09:00 - 11:00

14 mei
CSE 1 nask1 13:30 - 15:30

15 mei
CSE 1 aardrijkskunde 09:00 - 11:00

15 mei
CSE 1 Frans 13:30 - 15:30

16 mei
CSE 1 wiskunde 13:30 - 15:30

17 mei
CSE1 Engels 13:30 - 15:30

20 mei
CSE1 nask2 13:30 - 15:30

29 mei
Rekentoets 2F 3m en 3b

30 mei
Hemelvaart