341333

Gegevens gewijzigd?

Is uw adres, telefoonnummer of e-mail gewijzigd? U kunt dit doorgeven via 0181-212693 of gr@penta.nl, zo hebben wij altijd de juiste gegevens in ons bezit. Lees meer >

370281

Gebruik van laptops in klas 1

Vanaf begin dit schooljaar hebben de leerlingen uit klas 1 de beschikking over een laptop voor o.a. de lessen. Lees meer >