Welkom bij Scholengroep Penta

 Verklaring van onze naam

Het woord Penta komt uit het Grieks en betekent vijf. Er is gekozen voor de naam Scholengroep Penta, omdat de school in vijf plaatsen is gevestigd: Spijkenisse, Brielle , Hellevoetsluis, Rotterdam-Hoogvliet en Rotterdam-Rozenburg.

Christelijke identiteit

Penta wil een ontmoetingsplaats zijn waar leerlingen en medewerkers met en van elkaar leren, elkaar respecteren en elkaar stimuleren om uit te groeiten tot de unieke en waardevolle persoon die ieder mens is. We zien de school daarbij nadrukkelijk als een gemeenschap, waarin een ieder naast het eigenbelang ook het belang van de ander(en) onderkent en respecteert. De identiteit van de school komt praktisch tot uiting in de aandacht voor bezinning. Tijdens lessen, vaak aan het begin van de dag, nemen docenten tijd om stil te staan bij belangrijke thema's in het leven of gebeurtenissen in de wereld. Door hierover in gesprek te gaan, willen we elkaar inspireren en samen nadenken over achterliggende vragen, zonder elkaar een mening op te dringen. 

Voor ons is dit bij uitstek een uiting van onze christelijke identiteit, waaraan wij een eigentijdse invulling geven. Wij zijn dan ook een scholengroep waar leerlingen uit alle lagen van de bevolking zich veilig voelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

Het eigene van ieder mens koesteren we. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging en cultuur. Op één voorwaarde: respect voor onze christelijke identiteit en tradities. En dat respect vereist ook meedoen aan onze dagopeningen, jaaropeningen en vieringen. 

Verder uit onze christelijke identiteit zich vooral in hoe wij met elkaar omgaan. Oprechte aandacht voor elkaar, vriendelijk tegen elkaar zijn, elkaar écht ontmoeten.