Aanmelding

 

 

De aanmelding van leerlingen gaat rechtstreeks bij de bedoelde vestiging. Meestal verloopt de aanmelding voor de brugklas via de basisschool waar de toekomstige leerling op zit. Wanneer wij de voorlopige gegevens door gekregen hebben, ontvangt u als ouders of verzorgers een formulier waarmee verdere gegevens worden gevraagd. U kunt - indien u dit wilt - de aanmelding ook zelf verrichten. Ook de basisschool verstrekt gegevens over de schoolloopbaan van uw dochter of zoon, o.a. de uitslag van de Cito-toets en het advies over het te volgen niveau. De gegevens die u verstrekt en de latere onderwijs- en begeleidinggegevens worden in onze schoolorganisatie opgenomen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor degene die ze uit oogpunt van onderwijs of begeleiding nodig heeft. U kunt op uw verzoek inzage krijgen in de geregistreerde gegevens van uw zoon of dochter.

TOELATING

Aan de hand van de gegevens van uw kind en van de basisschool bepaalt een commissie van de school of een leerling(e) toegelaten kan worden. Eigenlijk speelt daarbij alleen het geschikte en geadviseerde niveau een rol: iedere jongen of meisje die geschikt is om het onderwijs op een bepaalde vestiging te volgen, wordt toegelaten. Hierbij is het wel van belang te bedenken, dat niet alle vestigingen dezelfde soorten onderwijs geven. Wilt u meer informatie over de toelating, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende vestiging.

PLAATSING

Wanneer bekend is hoeveel leerlingen de nieuwe brugklas gaan volgen, wordt er gekeken hoeveel klassen er gevormd worden. Ook daarbij speelt het geschikte onderwijsniveau een rol. Sommige leerlingen geven een bepaalde voorkeur op; zoveel mogelijk proberen we aan die wensen tegemoet te komen.
De klassen-indeling wordt bekend gemaakt bij de kennismakingsdagen voor de zomervakantie.